Greta Bylunds side - for promotering av sin nye bok fra 2010:

 

forfatteren

utdrag 1

utdrag 2

 

boka kan bestilles i bokhandel eller hos www.kolofon.com


Greta Bylund har skrevet ny  bok (2018) om sin søken etter sannheten. 

Den uendelige flyten


ISBN 978-82-300-0630-6
 

"Denne boka er skrevet til alle dere som gledes ved den"

 

 

 

 

 

 

 

 

alle illustrasjoner er laget av forfatteren

 

INNHOLD

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 7

DEL I - LIVETS FLOD

Livets Flod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 9

Stillheten og øyeblikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 19

Fordøye virkeligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 31

Tør ikke flyte med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 43

Flom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 51

Som et løv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 61

 

DEL II - SELVHJELP

Tid for selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. side 69

Selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 75

Følelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 89

Sette grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 119

Forståelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. side 141

Dobbelt perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. side 157

Utviklingsreisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. side 167

Hjelp til selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. side 181

Sårbar pasient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. side 195

Hjelpe hverandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  . . . . .. side 205

Referert litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. side 223

 
Greta Bylund har skrevet ny  bok (2018) om sin søken etter sannheten. 

Den uendelige flyten