Greta Bylunds har skrevet og illustrert en bok om selvhjelp som rommer både et lavpsykisk og et høypsykiske perspektiv! Bokas tittel er "livskrefter - perspektiv på selvhjelp"

 

forfatteren

utdrag 1

utdrag 2

 

boka kan bestilles i bokhandel eller hos www.kolofon.com

ISBN 978-82-300-0630-6 

"Denne boka er skrevet til alle dere som gledes ved den".

"Det gjelder å leve i evigheten, og på samme tid høre vegguret i stuen slå!" - Søren Kierkegaard

"For det menneske, der virkelig selv vil arbeide på sin egen udvikling, er det absolut nødvendigt, at det kommer til å se tingene lige i øjnene, og får set dem lige akkurat slik som de er".

                                 Martinus

 

 

 

 

alle illustrasjoner er laget av forfatteren

 

INNHOLD

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 7

DEL I - LIVETS FLOD

Livets Flod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 9

Stillheten og øyeblikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 19

Fordøye virkeligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 31

Tør ikke flyte med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 43

Flom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 51

Som et løv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 61

 

DEL II - SELVHJELP

Tid for selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. side 69

Selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 75

Følelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 89

Sette grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. side 119

Forståelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. side 141

Dobbelt perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. side 157

Utviklingsreisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . .. side 167

Hjelp til selvhjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. side 181

Sårbar pasient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . .. side 195

Hjelpe hverandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .  . . . . .. side 205

Referert litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. side 223