utdrag 2

 

 

utdrag 1

forfatteren

tilbake til utgangssiden         

S 31

Hvordan utvikles psyken vår? Et grunnleggende svar på dette spørsmålet er:

Utvikling skapes gjennom at vi fordøyer og integrerer det som vi opplever.

 

 

s 35

Når barn eller voksne utsettes for alvorlige overgrep eller andre traumer, er det dypt

skremmende – og derfor vanskelig å ”ta inn”. Det psykiske forsvaret aktiveres. Ofte

blir den vonde opplevelsen fragmentert – eller dissosiert – av offeret, slik at

opplevelsen finnes som spredte deler i underbevisstheten. Disse må assosieres igjen for at det som skjedde skal kunne bli erkjent og bearbeidet.

 

S 42

Selvhjelp er å komme i dialog med livskreftene. Når vi har oppdaget denne

fantastiske undervisningen, blir tilværelsen ganske spennende. Hva skjer med meg nå?

Hva er budskapet i dette som skjer?

Strømmen i Livets Flod har retning, og det er når vi ser etter denne og forsøker å

respektere strømmen og ikke motarbeide den, at vi for alvor kommer oss videre. Vi

merker flyten og gledes over framgangen. Optimistisk fortsetter vi samarbeidet med

Livets Flod. Det er en spennende indre reise; en oppdagelsesreise i oss selv.

 

S 43

Vår evne til å tenke logisk og rasjonelt har fått mange av oss til å tvile på de skjulte

kreftene i tilværelsen. Dette har bidratt til at vi mennesker for en stor del har vendt

ryggen mot den livgivende strømmen i Livets Flod. Vi setter all vår lit til den

vitenskapelige metode, og krefter bak de psykiske prosessene blir ignorerte, fordi de

ikke er ”vitenskapelig bevist”! Vi kan billedlig si at har vi funnet oss behagelige plasser

i utkanten av floden, ved bredden. Her har vi bedre kontroll. Strømmen merkes nesten

ikke, og vi har greiner som skjermer oss og som vi kan holde fast i. Mange andre har

også søkt seg hit, og vi finner trygghet i fellesskapet med dem. De andre er svært

viktige for oss. Vi vil være som dem; eller helst vil vi beundres av dem. Der vi henger

ved bredden, blir vi det vi opplever. Vi blir denne lune kroken, dette fellesskapet. Vårt

bilde av oss selv blir det vi der føler og det vi tenker. Slik er vi på en måte innestengte

i oss selv. Tilpasning til omgivelsenes forventninger og verdier fører til at vi mister

ytterligere kontakt med våre sanne følelser. Vi lever kunstige liv, bortkomne fra vårt

egentlige selv.

 

 

S 47

Når strømmen drar i oss og vil ha oss til å flyte med, kan det kjennes skremmende

for oss. Gammel, bortgjemt smerte begynner å komme til liv. Det som svært ofte skjer,

er at vi strammer til og tvinger smerten eller ubehaget tilbake til glemselen igjen. Dette

kan vi gjøre ved å ha det travelt fra morgen til kveld, ved å shoppe og ved å chatte,

være overfokusert på mat og overspise eller sulte oss, ved å søke spenningen i spill,

ved rusmisbruk og seksuell avhengighet, for å nevne noe. Svært mange mennesker har

ulike avhengighetsproblem i vår tid, og vi må innse at dette er en måte som demper en

indre uro. Avhengighet er et symptom på uforløste følelser.

Avhengighetsadferd er å stenge av for guddommelige krefter.

 

S 53

En slik tradisjonell behandling og tenkning hos vår medisinske ekspertise står i grell

motsetning til å stole på livskreftene; de naturgitte psykiske prosessene. Helsevesenet

synes ikke å ha særlig kunnskap om den naturlige helingsprosessen. Før eller senere

kommer imidlertid leger og psykiatere til å legge til side sin gamle ”skolemedisin”.

Flere og flere kommer til å oppdage muligheten for selvregulering ved å lytte innover

til kroppens signaler og la følelsene få den respekt de fortjener. Det finnes et skinnende

alternativ til å fortolke følelsesstrømmen og krisereaksjonen som negativ. Dette

alternativet sier:

Gratulerer! Du er nå moden for å ta fram disse følelsene og fordøye dem!

 

 

S 54

En krise karakteriseres alltid av at alle livskrefter strømmer til.

Da har man sjansen. Enten seirer man, eller forspiller alt.

Håkon Bleken (7)

 

 

Har du stengt av for kontakten med følelsene

og grensene dine for å bli spiselig for andre?

 

 

 

Du kan samarbeide med kreftene som skaper flyt,

og du kan motarbeide eller forsere prosessen.

 

tilbake til utgangssiden