'Martinus-treff' og lydopptak derfra

 aktiviteter i Bodø

kosmologiforedrag i lyd  - online

Martinus i lyd

Ole Therkelsens side med lydforedr


MARTINUS COSMOLOGY

adresseliste

De Syv Kosmiske Leve-regler

symboler

infogruppen/mer info

ole larsen sin kosmologiside

DENNE SIDEN ER OPPDATERT 2023

 


A logical explanation of life that gives an optimistic outlook - read and listen some from his main work
-main Martinus

- en logisk livsforklaring som gir et optimistisk livssyn

Vitenskapen har vist at forandringer i den fysiske materien er lovbundne. Den danske forfatteren Martinus (1890 – 1981) viser at det også finnes lover for tenkningen. Viten om disse psykiske naturlovene vil gjøre det mulig for det jordiske menneske å få herredømme over dets mentalitet og skape et kjærlighetens kultursamfunn som omfatter alt liv på jorden.

Martinus har beskrevet dette i sitt forfatterskap som består av hovedverket Livets Bog 1 – 7, Det Evige Verdensbillede 1 – 4 (sistnevnte med fargelagte symboler som viser åndelige kart over tilværelsens lover) og mange andre bøker om forskjellige emner. Han har også holdt en rekke foredrag – mange av dem er offentliggjort.

Som 30-åring gjennomgikk Martinus en dyptgående innvielse som åpnet for permanent kosmisk bevissthet – han så enn i det levende universets allkjærlighet og logikk og fikk innsikt i hvordan verdensaltet hviler på helt bestemte, urokkelige kosmiske lover og prinsipper. – Han så bl.a. hvordan hvert enkelt levende vesen gjennom liv etter liv samler erfaringer og som følge av dette utvikles mot stadig høyere tilværelsesplan. Før denne opplevelsen var han relativt ubelest, men resten av livet hadde han direkte kontakt med både kunnskap og visdom gjennom sin kosmiske bevissthet.

 Vi lever i en tid med prøvelser og utfordringer, og mange føler utrygghet pga. store forandringer – i seg selv og i omgivelsene. Men på bakgrunn av lidelseserfaringene i kampen for tilværelsen, utvikles etter hvert en balanse mellom en høyere intelligens- og følelsesevne. Veksten og harmonien mellom disse evnene åpner for større kontakt med intuisjonen. I overgangsfasen mellom dyreriket og "det ferdig utviklede menneskeriket" lever vi, i følge Martinus, med to motsatte moralske leveregler. I midten av dyreriket kulminerer det drepende prinsipp med "enhver er seg selv nærmest". I framtidens fullkomne menneskerike vil nestekjærligheten med "enhver er sin neste nærmest" kulminere. Denne overgangen, som vi jordmennesker – sårede flyktninger mellom to riker – befinner oss i, beskriver Martinus som fødselsveene til dette menneskeriket. Og en slik prosess går jo ikke smertefritt. Men midt i denne forvandlingen er det også stadig sterkere "lyskrefter" som trenger seg fram hos mange mennesker. Vi ser en økende interesse for eksistensielle spørsmål, økologi, vitenskap og kunst, kommunikasjon og samarbeid på tvers av landegrensene, menneskerettigheter og ikke minst en voksende kjærlighet for våre dyr – for å nevne noe…

 

Hele forfatterskapet presenteres under navnet Det tredje testamente, som er basert på en logisk begrunnet åndsvitenskap. – Dette skiller seg fra Det gamle- og Det nye testamente´s trosbaserte livssyn. I følge Martinus´ analyser er de tre testamenter tilpasset menneskenes ulike utviklingstrinn – henholdsvis under deres åndelige førere. Stadig flere av nåtidens mennesker setter større krav til logiske forklaringer på tilværelsens "store spørsmål". Martinus mener også at Det tredje testamente er særlig skrevet for framtidens mennesker.

Ingen skal føle seg bundet av noe annet enn sin egen oppfattelse. For Martinus henvender seg kun til dem som ser analysene hans som en særlig inspirasjonskilde. Derfor ønsket Martinus selv ingen foreningsdannelse eller medlemskap rundt sitt forfatterskap…

De enkelte grupper og foredragsholdere står selv ansvarlige for stoffet de presenterer.


 

NORSK MARTINUSFOND

 

tilbake til toppen


mange kosmologi-foredrag i lyd på ALTERNATIVKANALEN- noen nye nederst på siden i mp3 som kan lagres på egen harddisk via høyreklikkevalg

link her

og merk at Ole Th. har egen side (og ellers mange på youtube i videoformat) der man kan følge foredragene  - link her - de lagres på harddisken og man kan også høre på dem senere eller overføre dem på usb-minne /evt  CD- her link til instruksjon og hjelp til det

lydfil i mp3 der Vigdis Garberek forteller om sitt kosmiske glimt / åndelige opplevelse

NB: kjente datavirus kan ikke følge nedlastede lyd/foredragsfiler - de kommer via e-post primært.  Derfor - vær forsiktig med vedlegg på e-post!! -Bruk heller gratis G-mail; enkelt og greit. Men smartest er å legge inn LINUX MINT ved siden av windows /erstatte windows. Linux er lik å bruke -men uten virus-faren og løsningen for å unngå at maskinen  'blir tregere og tregere'-problematikken som Microsoft Windows lider under

tilbake til toppen


Esperanto-tidsskriftet KOSMOS er ingen oversettelse av det danske KOSMOS, men et selvstendig tidsskrift, og kommer for tiden ut to ganger i året. Det utgis av Martinus Institut.

................................................................................................................................................

Boken "KOSMISK LIVSSYN" - Martinus og hans verdensbilde, av Nils Kalén, er også oversatt til norsk (utsolgt, men dk- utg.finnes). Dette er en liten bok som gir et godt overblikk over Martinus Kosmologi, og er derfor godt egnet som en innføring til videre fordypelse av Martinus' verker. Den kan kjøpes (kun kr.20) - bestilles fra http://www.nyimpuls.dk/bogliste.html

  okt2015; oversatt til norsk e bok med kosmologisk vinkling: LYKKEN OG LIDELSEN  - pdf

 

...................................................................................................................................

I sommersesongen er det stor aktivitet ved MARTINUS CENTER, noen kilometer utenfor Nykøbing på Sjælland. Centeret ligger i landlige omgivelser med vakre strender like ved sjøen. Det er også en sjelden blomsterflora i nærheten og som er litt av en nytelse å oppleve! Populært er også solnedgangene sett fra Klintebjerg - ca. 15 minutters spasertur fra senteret.

Ved senteret er det også mulig å tilby f.eks. kjøkken- og rengjøringsarbeid. Man kan da  bo gratis på stedet - i Annekset (den opprinnelige foredragssalen) og dette gir også en god anledning til å kombinere teori og praksis.


Info-gruppe for Martinus Kosmologi

I 1994 var vi tre personer som tok initiativet til å danne en info-gruppe for å få oversikt over aktiviteter som foredrag, seminarer og evt. studiekretser omkring Martinus Kosmologi i Norge. Samtidig ønsket vi å finne frem til noen som ville være kontaktpersoner rundt omkring i landet med interesse for informasjon og samarbeid. Dette fordi vi har møtt mennesker som har spurt etter foredrags- og studievirksomhet - uten at vi kunne opplyse om dette.

Vi kontaktet det danske tidsskriftet KOSMOS for å få oversikt over abonnenter i Norge for å fortelle om vår idé. Mange av disse ville gjerne være kontaktpersoner i sitt distrikt. Etter hvert er flere kommet til på adresselisten, og vi ønsker nye velkommen. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

 

Info-gruppe for Martinus Kosmologi

Bjørn K. Øyen,  bjorn.k.oyen@gmail.com

Rune Øverby,  mob.99707881  epost: runeespa@gmail.com

tilbake til toppen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Personene på listen under tilbyr å ta imot henvendelser fra andre som ønsker kontakt med kosmologi-interesserte i nærheten av sine distrikter.

       

Ole Larsen

Arnstein Arnebergsv. 5

0274 OSLO


Heidi W.Wallum   Oslo heidiww27@gmail.com

Tel: 22 21 04 87, mob: 92 89 19 90

 rune øverby
   espa  99707881

Helga Skoglund Kemény

 

Vestby

Tel. 91 77 43 66

Grethe Jøingsli

 

2630  RINGEBU

Tel. 61 28 06 43

Randi Pilskog

Gustavsen

Postboks 13

2630

RINGEBU

Tel. 91 84 77 93

bjørn øyen

stange

er også esperanto-kontakt

tlf 96882289

Torild  Julseth

Moengate 18

3825 LUNDE

Tel. 35 94 57 28

Sigrun Dalva

Gulaksvn. 2 – 26

4017 STAVANGER

Tel. 51 58 63 82

Inger Kristine Bøe

Nordahl Rolfsens v. 23 D

5094 BERGEN

Tel. 55 27 06 19

Synnøve Bredal Bjelland

Grasmyrvn. 2

5570 AKSDAL

Tel. 52 77 57 48 sbbj@online.no

Inger Wiland

Fjeldberget 11

8012 BODØ

Tel. 75 58 28 51

Eva Ulriksen

Johan Nygaardsvoldsgt. 2 B

8622 MO I RANA

Tel. 75 15 41 69, 90 69 67 67

Vivi Degen Hagen

Båsmovn. 32

8610 BÅSMOEN

Tel. 75 16 93 21

Stein Åge Gyltnes

 

tromsø 917 71 102   

Vi minner om at vi også har noen i vårt nettverk omkring i Norge som ikke ønsker status som kontaktpersoner, men som gjerne ønsker kontakt med andre kosmologi-interesserte på sitt hjemsted. Så kontakt oss hvis du vil vite om vi kjenner flere i din geografiske nærhet. Vi kan også videreformidle kontakt med dem, slik at de selv kan ta initiativet hvis de vil bli kjent med flere.


Greta Bylund i Steinkjer- har vært inne i Martinus Kosmologi en årrekke, og har også skrevet artikler i KOSMOS - vant en forfatter konkurranse, og fikk som premie, utgitt en bok  "LIVSKREFTER- perspektiv på selvhjelp" . Boka bygger på Gestatteorien, og Martinus Åndsvitenskap, og gir en erfaringsbasert framstilling av livskrefter som styrer våre psykiske prosesser. Hun tilbyr undervisning/kurs ut fra bokas innhold.


Flere linker til stoff rundt MARTINUS KOSMOLOGI:

martinustreff

bok av Ole Therkelsen utkom mai07 -les om boken her

  oversatt til norsk e bok med kosmologisk vinkling: LYKKEN OG LIDELSEN

Andre aktuelle linker :

Runes egen kosmologiside (norsk/dansk)

Runes studienotater fra de 7 første kapitler i  L.B 1 og 2

del 2 av mine  MK-notater 3   |    4    |   5

STIFTELSEN “NY KULTUR”

Stiftelsen Martinus Institut i Sverige: www.martinus.se

Världsbild Förlag: www.varldsbild.se 

Fra Martinus bok UNATURLIG TRETTHET     

  Fra Martinus' bok LIVETS SKJEBNESPILL   Fra Martinus' bok KOSMISKE GLIMT

Martinus om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

fra boken LIV EFTER DØDEN? av N.O.Jacobson- her  med utg.punkt i Martinus-boken: "Veien til paradis" (+ mer studie-matr. om livet på andre siden)

Martinusguiden (Danmark )  | og for NORGE: martinusguiden

http://www.martinusnorge.com/

 

tilbake til toppen

 


 

DE SYV KOSMISKE LEVEREGLER

- den ideelle livsholdning

 

  1. Utslett begrepet "fiender" av din bevissthet.
  2. Ta aldri til motmæle over for sinne, baktalelse eller andre former for ubehag som er rettet mot deg.
  3. Si aldri selv noe ondt om noen eller noe.
  4. Vær absolutt sann eller ærlig i alle livets forhold.
  5. Vær absolutt upåvirkelig av smiger, ros eller kritikk/bebreidelser. (dansk: dadel)
  6. Vær aldri med å drepe, såre eller lemleste.
  7. La aldri din tanke avvike fra å beskjeftige seg med på hvilken måte du absolutt best kan tjene dine medvesener. Da utfører du den allerhøyeste form for yoga eller den fullkomne trening av den del av utviklingen som er innenfor din viljes rekkevidde - og som i forbindelse med den øvrige del av livets egen bearbeidelse av din natur, til slutt vil føre deg til den moralske genialitet, eller omskape deg til å utgjøre det fullkomne vesen eller et "gudemenneske".

(Dette var praktiske leveregler som Martinus opprinnelig ga som svar i Kosmos nr. 3 s.14 i 1933)


 

DENNE SIDEN ER OPPDATERT høst 2023

tilbake til toppen