adresse: Losmovn.6, N-3300 Hokksund. Tlf 32751737 

  

SJELENS TEMPEL - The Temple of the Soul

Hjemmeside for Marita Bjørk Olafsen

Bakgrunnsbilde er Kirlianfotografiet som dipl.ing.Matti Ollila tog av hånden min år 1980 - se også lenger ned på siden.

english txt-link
sammen- ligning av horoskopet til Marita og Martinus
 
 

SJELENS TEMPEL - resume av min åndelige utvikling.

(på norsk og engelsk)

Marita Bjørk Olafsen, født 25.0l-35, Karleby, Finland 

 link til horoskopet til Marita i sml. med Martinus' horoskop

"Dere er Guds tempel"! sa Jesus.

All livsfilosofi bygger på sansenes erfaring.(J.Kepler)

De åndlige energier ser man bare med intuisjon (Martinus)

"Mennesket er ingen kirke av stein der velv bakom er åpent! Mennesket må erobre dem et etter et og det går.(Thomas Transtrømmers dikt ved Anna Linds minnehøytidlighets stund i Stockholm. Anna Lind trodde på menneskets kapasitet at vokse og utvikles."Hon hadde den gode ånd-vi visste at hon var tilstede" sa Gøran Persson.

1992 skrev jeg dokumentaren: Det medisinske og religiøse perspektivet på mennesket med dette fotografiet som utgangspunkt. Fotografiet viser at jeg har en sterk åndlig utstråling og jeg legger min hånd beskyttande over min søsters hånd. Jeg skjønte på dette tidspunktet at det var noe spesielt med min søster men jeg visste ikke da hvilke helbredende krefter mine hender skjulte. Min søster er ca.3 år og jeg l0 år gamle. Vi fikk forskjellige livsutviklinger: Min søster ble psykiatrisk pasient og giftmedisiner førte henne tilbake til tidligere liv og tråkige livsopplevelser mens jeg finner frem til en helbredende kraft i mine hender ved 40 års alderen under mine studier i homøopati. Av hensyn til min søster og hennes familie publiserer jeg ikke den medisinske behandlingen av min søster. (Marita og søsteren her på dette gamle bildet).

Ved samme alder hadde jeg en merkelig drøm. Jeg drømte at jeg satt og spilte kort på mors og fars soveværelse og mor kommer inn og sier til mig at Jesus vil snakke med meg. Hun kommer flere ganger før jeg kan slite meg løs fra kortspillet !Da jeg kommer ut i gangen ser jeg farfar og farmor og tante stå i gangen mellom kjøkkenet og gangen. Jeg kom meg ikke forbi dem ned til gårdsplassen der Jesus alt snakket med min kusine og hennes mor. Men jeg skjønte at de hadde et budskap til meg: Jeg hadde en viktig oppgave i livet og skulle ikke sløse bort livet med kortspill! Ånden leder mig til å finne den……….Hele tiden er det personer, min mor, mine venninner, kjæreste, min ektefelle og min son, som skjønner at det er noe spesielt med meg! Alt i begynnelsen av 1970-talet var det en synsk dame som sa til meg at jeg hadde en åpen kanal til det guddomlige! Min astrolog sier til meg at jeg har en spesiell måte å se livet på. Skriver du noe? Du kommer at forklare det guddomlige for verden. Jeg går videre gjennom mange prøvelser men overvinner med den gode Ånd, som er helleberget i bibelen !

Kirlianfotografiet over som dipl.ing. Matti Ollila tog av hånden min år 1980.Man ser godt fotoner-lysperler, som er bevelige.

Min venninne og kunstner Sinikka Elfving gav mig et julekort år 2000 med motiv av et kirkevindu med små ruter i alle farver. Dette må være sjelens tempel" - tenkte jeg. Føre neste jul sier hon til meg: Kom til mig så skal vi lage julekort og klippe motivet til i papir! På veien til henne gikk jeg inn i en papirbutikk og plukket ut bokpapirruller og farvetuber. Jeg ser på motivene i bokpapiret med buer og går inn gjennom et av de farvede smårutene og plutsligt har jeg hele motivet for sjelens tempel klart for mig!

Da jeg lukker øyene mine blir dette mørke tempel synlig før meg-den åpne kanal til det gudomlige, som den synske damen hadde sagt at jeg hadde. Denne kanal ses forminsket nederst som en hvit oval med røde og blå kanter. Samme figur har de fotografert i Hessdalen (Hessdalen no.) og jeg mener det er urkraften (moderenergin) som inneholder alle reinbuensfarver! Jeg ser de samme ting som den danske filosofen Martinus (Martinus dk). Han så dem konstant mens jeg ser dem stykkesvis.! Da jeg lagde dette følte jeg at Martinus var nær meg! Det er merkligt - sier Sinikka - du har aldri gjort dette tidligere og så klarer du det med eneste gang! - sett navnet ditt nederst i hjørnet så ingen kan kopiere det! Vi er alle kunstnerer, sier hon. Hon er en engel.!

Ofte er det en klokke som ringer og meddeler at jeg skal gå inn i min" kirke".Første gangen jeg hørte den var da min svigerinne fikk tarmslyng. Jeg lukket øyene og hon ble tydlig for meg og jeg sendte henne prana energier med tankens makt !

Neste gang jeg hører klokken var jeg i Gøteborg på kurs i homeopati. Søndagmorgen ringer klokken og jeg ser inn i feltet: En stjerne faller og beveger sig rundt Sovjetsamveldet! Stjerne som faller betyr oppløsning. Denne weekeneden var Kosygin i USA og kort tid etterpå opplever vi Berlinmurens fall.!

Jeg har begynt å kalle dette mørke felt før sjelens internett! Vi har vel alle dette felt - et innebygget internett, som vi kan ta i bruk når vi får en høyere åndelig dimensjon.

Sjelen tempel er på en måte Martinus kosmiske livsfilosofi i et nøtteskall. Ingen forklarer Jesu- peronlighet bedre enn Martinus! Jesus stod for en kosmisk allkjærlighetens energi - den ånd som beskrives i 1Kor:l3. Martinus bygger sin livsfilosofi i regnbuens farver. Astrolog Linda Goodmann sier at vi har regnbuen dypt i vår sjel. Jeg har sett regnbuen gå flyktig gjennom mitt tempel.

Neste gang jeg ser regnbuen er den 13.augusti 2000. Det er søndagsmorgen og endelig titter sola frem - det er regnværssommaren! Da jeg lukker øyene svagt og ser gjennom lauverket ser jeg plutsligt glimrende gulltråder fra sola med en regnbue øverst i kanten og hvite skiver som beveger sig som kloder. De er uttrykk for tidligere religiøse utviklingsstadier: Naturfolkenes gudsdyrkelse, islam, hinduismen, buddhismen, jødedommen, katolisismen, protestantismen og andre surrogat religioner, som Martinus kaller det. Den røde kloden symboliserer det riktige menneskeriket som vi nu beveger oss mot. Nu er vi bare sfinkser med både dyre-og menneskehoder.!

Dette var en solimpuls øverst til venstre og Martinus hadde samme opplevelse og beskriver den som Guds skaperprinsipp i i Livets bok nr.1. Holder man et gullglitterband i solen så glimrer den i alle regnbuens farver. År 2000 var regnværssommer! Jeg tror at denne solimpuls med åndlige energier lades inn i regnvannet og jorden gjennomgår en renselsesprosess. Nu ser jeg masse gullenergier i mitt tempel og disse former sig til en gulløve. Gulløven sitter på jordkloden! Skal det snart bli en guddommelig maktovertakelse - en mentalitetsforandring?

19.november 1999 ser jeg en søndagskveld inn i mitt tempel og ser noe merkligt: En hvit skive og inne i den en rød skive og inne i den en mindre blå skive, som beveger sig inne i mitt tempel fra øvre venstre kant ned mot høyre kant! Jeg tenkte dette må være den nye inre sol som skulle komma runt århundreskiftet 2000! Den er først hvit siden rød og til sist som en blå stjerne. Jeg så den blåstjerne tydlig i mitt felt i desember 2002 !Den nye indre solen fører med sig katastrofer og vekker nestekjærlighet hos menneskene og den varsler om et lys (Kristus kometens) ankomst. Den nye solen kalles for rettferdighetens sol og har sammenheng med solimpulsen den 13.aug.200l. Rettferghetens sol (blå stjerne) ser vi oppe i venstre hjørnet ved den nye solimpuls.

Neste gang jeg ser regnbuen sitter jeg på trappa og nyter sensommarsola å 2OO1 og ser et kort øyeblikk mot sola. Etterpå lukker jeg øyene og ser inn i feltet. Da eksploderer sola i alle regnbuens farver. Jeg åpner øyene og tar en paus innen jeg igjen ser inn i feltet. Gjett hva jeg ser i feltet ? Jo en hvit Kristusfigur den  samme som Martins ser.! Da tenkte jeg: Da jeg var 10 år gammal ønsket DU JESUS å snakke med mig men jeg fikk ikke se Dig og prate med Dig !Det er mye i mitt liv som har skygget Dig for mig. Når alle begjær har blitt mettet finner vi ro i allkjærlighet!

I dag har vi store Kontrapunktkonkurranser og lytter til musik som mange ganger ikke er musikk. Musikk skal ikke være kunnskap uten harmonier som gir åndelig kraft. Eivind Solås sier dette så fint i sin bok "Ensom vandrer" om Edvard Grieg: "For Schumann var musikken noe langt mer en velklang. Den kunne kaste lys over livets uutgrunnelige gåter. Musikk var den menneskelige tankes første følgesvenn."

Det har aldri vært en fysisk "big bang" uten en åndelig solekplosjon i regnbuens farver-et mønsterplan for menneskets åndlige utvikling,som er det viktigste !Dagens astronomer skjønner ikke dette - men det skjønte astronomen Johannes Kepler på l500-tallet. Boken "Stjernen og tanken" (Johannes Kepler) bygger på Max Caspars tyske utgave av Keplers skrifter. "Mysterium Cosmograhicum" =metafysiskt verdensbillede! Den evige tystnad i disse endeløse rom forferdet Pascal=dette inngav angst hos andre astronomer.

Gud, moderenergi (en kosmisk harmoni) skapte avstandene mellom planetene med tonenes svingninger - det er terter, kvinter og kvartser mellom dem og de danner en himmelsk musikalitet(Harmoni), Die Weltharmonices, J.Kepler. Paul Brunton: Veien inn til deg selv: De makter som leder universet, som våker over menneskene og holder øye med verdens gang, vil tale til dette århundre i toner langt kraftigare en min røst og bevise sin eksistens gjenom begivenheter langt mer overraskende enn utgivelsen av en bok. Da jeg hører musikk kommer de metafysiske energier ut via mine hender. Jeg innesluter mine venners og andre personers personligheter i denne energin og den når dem og de kjenner den. Vi kan bære den gudomlige energin i våre henders kupa !(forfatter Jarl Hemmer). Disse høyeste energier er rosa og utstråler fotoner, som eg selv har sett med egne øyer! Med disse fotoner bygger vi opp den gylne sirkeln på jorden (Asgeir Lorentzens bok). Disse fotoner så jeg med det blotte øyet da jeg møtte en engelsk helbredare-våre åndlige energier møttes og en mørk gestalt bredvid mig og jeg opplevde Jesu ord: Der 2 eller 3 kommer sammen i min ånd der er jeg mitt iblant dem!

Denne rosa energien kommer også inn i vår blodbane sammen med små sorte prikker som man kan se med Somatoscope(mikroskop),som forstørrer 30.000 ganger. Disse beveglige små sorte prikker kan man ikke drepe. Nei-for de er åndlige atomer.!I mitt felt ser jeg ofte disse prikker løsgjøre sig gjennom friksjon og seiler bort med rosa seil(romantiskt !).Vi har en rest fra planteriket (endobiont),som sørger for blodets viskositet.Vi førstør dess miljø og den begynner å utvikle en dysbios =Enderlein-syklusens (endobiontens) utvikling med l6 utviklingsfaser. I 4.fase ser jeg den rosa farven og i den l6.fase den blå.

Fra boken Tilfeldighetens røtter av Arthur Koesler (IBN 82 7413-175-4): Kausalitet: Menneskets naturlige sjel er ikke større av omfang enn et enkelt punkt og i dette punkt er hele himmelens form og karaktær potensielt innpreget, som om det var hundre ganger større. Denne evnen hos menneskesjelen til å virke som en kosmisk resonator hadde for kepler som for Pico et mystiskt og kausalt aspekt: Det bekreftet sjelens forbindelse med anima mundi= verdenssjelen men samtidig var det hele underlagt strenge geometriske lover. Potensielt betyr latent og kan utvikle sig.Leipniz utviklet begrepet "nomade" som natrurens egentlige åndlige atome entiteter;hver enkelt av dem genspeiler universet i miniatur. De er i samklang med hverandre med en preetablert harmoni. Den sorte prikken med rosa seil beviser min åpne kanal til det gudommelige !

Nederst til venstre ser vi sjelens urbilde-en gråhvit kule som jeg så høsten l977,da jeg opplevde en kosmisk glimt:Jeg hadde gitt eldste sønnen soneterapi og kjente en strøm i hendene og en stor harmoni. Jeg la mig for å sove og kjente at jeg var så nær min barndoms Gud-det kan ikke beskrives! Da jeg så opp så jeg en gråvit kule vibrera,Samme kule som astronomen J.Kepler så i de samme farver. I likhet med Kepler tenkte jeg fange den men så forsvant den. Jeg sovnet den kvelden som et litet barn - jeg var ikke større. Gloria Streimer sier i sin bok "Forandring innenfra"(ISBN 8205218919 at vi må søke tilbake til barnet i vår sjel. Kosmisk glimt symboliseres av en gullblikst på toppen av kulen med reinbuens farver inne i sig. Dette bildet har jeg spurt å få låne fra Ingolf Jensens bok Farvenes Metafysikk.

Sjelens urblde er omgitt av den hvite moderenergin -skapelsens urkraft,som har alle farver i sig.Den sorte kanten og de lysere farver lager kontrastprinsippet. Den har ikke tid eller rom.! Moderenergin skaper bevissthet på alle utviklingstrinn i planteriket(instinkt) dyreriket(drepende for overlevelse), følelser(sorg-glede)(hat - forsoning), intellekt(mål og vekt) og da vi får balanse mellom intelligens og følelser =intuisjon =den umiddelbare forståelse av alt.= jeg tenker en tanke i mitt tempel og den kommer tilbake som et ekko !fra Gud. En gang ved behandling av en pasient opplever jeg en skjønn energi(pasienten kjente den også) og en stemme (Guds røst) i mig sier at det er moderenergin-det var noe av det skjønneste jeg noensinne har opplevd !Den gav pasienten nye bevisthetsopplevelser i den personlige utviklingen != skapande kraft. Kontrastene i livet oppleves som varme (rød farve) eller som kulde (blå farve).Dette kjenner jeg i fingrene mine ved healing.

Varmefremkaller feber og brenner bort slaggstoffer og kulde betyr nærdødenopplevelser.Inne i sjelens urbilde har vi en triangel =treenigheten: Gud, Son og ånd. Inne i det lille hjulet ser vi reinbuens farver= utviklingshjulet (Newton) og så begynner hjulet å trille i høyere og høyere utviklingsstadier i spiralkretsløp inntil vi blir Guds bilde.

To vinduer symboliserer at dette er et tempel med metafysiske farver og energier. Dødingehoder så jeg masse av under Jugoslaviakrigen..I det siste ser jeg mye ild og vann(vulkanutbrudd,skogbranner) og flom.Et gyldent kors har flyktigt gått gjennom mitt tempel og symboliserer vannrett:jord, vann, luft og ild (astrologiskt) og loddrett: oppstandelsens energi, som jeg har sett i en drøm.Gyllene spiraler ser jeg ofte i det jeg våkner om morgonen og de symboliserer kontakten med det evige, de mørke evigheters gnister(Jarl Hemmer)

Hva annet påvirker sjelen? jo - astrologin! Astrologi -  ikke spådomer! Vi preges av stjernebildene, men vi har vår egen frie vilje. Stjernekartet: Stjernenes innvirkning er innskrenket til planetenes harmoniske aspekter, det vil si til de harmoniske vinkler de danner med jordens sentrum (altså de vinkler som fremkommer i den geometriske harmoilæres regulære figurer i sirkeln. Disse harmoniske aspekter virker på jorden og menneskesinnet som kosmisk musikk: Opplivende, eggende, intensiverende sjelens iboende krefter, eller dempende og dyssende. Derved virker de nok direkte inn i menneskets skjebne, men ikke som herskende krefter i handling og tanke.

De gylne pelarer øverst symboliserer orgelpiper og pianotanger! Den urkraft som dannet oss har føiet ånden til sansene for at vi skal kunne trenge frem til værende i de ting vi betrakter med sansene for at erkjenne årsaken til deres være og vorden. Alt har en hensikt! Vi skal ikke briljere!

De grønne g-nøkkelskattene symboliserer  "åndlige skatter", som strømmer til oss og ikke veies i guldets vekt. Edit Sødergrans dikt:

DEN STORA TRÆDGÅRDEN:

Vi æro alla hemløsa vandrare och alla æro vi syskon.

Nakna går vi i trasor med vår rænsel,men vad æga furstarna i jæmnbredd med oss ?

Skatter strømma till oss som icke mætas i guldets vikt.

Ju ældre vi bliva,desto mera veta vi att vi æro syskon.

Vi hava ingenting annat att skaffa med den øvrige skapelsen æn at giva den vår sjæl.

Om jag hadde en stor trædgård, skulle jag bjuda alla min syskon dit.

Var och skulle taga med sig en stor skatt.

Då vi ikke hava något hemland kunde vi bli ett folk.

Vi skola bygga ett galler kring vår trædgård att intet ljud från værlden når oss.

Ur vår tysta trædgård skola vi giva værlden ett nytt liv.

Jeg ønsker å avslutte min dokumentar med et dikt av Jarl HEMMER (1893-1944-Sigrid Undsets gode venn i Finland.Sigrid Undset konverterte til katolisismen mens Jarl Hemmer var føre sin tid og ante de kosmiske energier.Jarl Hemmer og jeg tilhører samme slekt,slekten Frijs i Karleby,Finland og den kommer fra Leovarden i Nederland.

DET ENDA

Snart ær det bara ett som jag vil søka på hela denna jord.

Vad lønar det att øka med nya slændor de miljoner ord

Som fladdra øver skønhetsfestens bord

Nær tiden diktar tungt om nød och mord

Och stormen går och værldens grunder røka ?

Vad lønar det att føra en konstens klinga,smidd av sprøda kval

Nær livets bilor falla utan tal

Och hatande varandra vi førgøra ?

Snart fins det bara ett jag vet,

Som återstår mig i det sista:

Att søka dig Rættfærdighet,

Du mørka evigheters gnista.

Att bæra dig i skygga hænders kupa

Igjenom stormarna och hagelbrusen

Hur vægarna må stiga eller stupa.

SÅ KANSKJE NÅR JEG FRAM TILL NÅGON FRUSEN

Disse dikter er hentet fra "Finlandssvenskt bibliotek".

 

Jeg skulle ikke bli sangerinne, ikke pianist eller kunstner, men jeg fant frem til livets urkraft, moderenergin, verdens musa, inspirasjonskilden for alt skaperverk.

Åndenes uberørte renhet, uskyld og ærlighet må være det høyeste mål mennesket kan håpe å nå.

Jeg hadde en oppgave - jeg tror jeg har funnet den.!

 


The Temple of the Soul – A summary of my spiritual development

By Marita Bjørk Olafsen, born 25 January 1935 in Karleby, Finland

(adresse: Losmovn.6, N-3300 Hokksund. Tlf 32751737)

"You are God’s temple" (Word from Jesus).

All philosophy of life comes from experience (J. Kepler).

The spiritual energies can only be seen with intuition (Martinus).

A human being is not a church of stone with an open vault in the back! Man must conquer them one by one and it will work (Thomas Transtrømmer’s poem at Anna Lind’s memorial in Stockholm. Anna Lind believed in man’s capacity to grow and develop. "She had the good spirit – we knew she was present", the Swedish Prime Minister Gøran Persson said.).

In 1992 I wrote the documentary The Medical and Religious Perspective on Man Based on this Photography. The photography shows that I have a strong spiritual radiation and I put a protective hand on my sister’s hand. I knew at this point that there was something special about my sister, but I didn’t at that time know what healing powers my hands were hiding. My sister was about three years old and I was ten. Our lives took different directions: My sister became a psychiatric patient and poisonous medication took her back to earlier lives and sad experiences in life, while I found the healing powers of my hands at the age of 40 during my studies in homeopathy. Out of respect for my sister and her family I do not wish to publish the medical treatment of my sister.

By the same age I had a strange dream. I dreamt I was playing cards in my parent’s sleeping room, and my mother came in and told me that Jesus wanted to talk to me. She talked to me several times before I was able to break lose from the game of cards. When I entered the hall I saw my grandparents and my aunt who were standing between the kitchen and the hall. I couldn’t get past them and go down to the yard where Jesus was already talking with my cousin and her mother. I heard that they had a message to me: I had an important task in life and should not waste my life on playing cards! The spirit would lead me to it. The whole time there are people who sense that there is something special about me: my mother, my friends, my boyfriend, my spouse and my son. Already at the beginning of the 70s there was a psychic who told me that I had an open channel to the divine. My astrologist told me that I have an exceptional way of looking at life. "Do you write about this?" he asked. "You are going to explain the divine to the world". I went through many trials, but I overcame them by using the good spirit, which is found in the Bible.

In the kirlian photography of my hand taken by the engineer Matti Ollila in 1980 you can clearly see moving photons.

In 2000, my friend and artist Sinikka Elfving gave me a Christmas card with a picture of a church window with little squares of all colours. This must be the temple of the soul, I thought. The next Christmas she said to me: Come visit and we will make Christmas cards and make pictures out of paper. On my way to her I went into a stationer’s shop and picked out rolls of paper and colours. I looked at the pictures with arches on the rolls of paper, and went through one of the little squares, and all of a sudden the whole picture of the temple of the soul was clear to me!

When I closed my eyes this dark temple became visible to me. The open channel to the divine that the psychic had told me I was in possession of. This channel can be seen in reduced size at the bottom as a white oval with red and blue edges. The same figure has been photographed in Hessdalen (www.hessdalen.no) and I think it is the primitive force, which contains all the colours of the rainbow. I can see the same things as the Danish philosopher Martinus (www.martinus.dk). He saw them constantly, while I see them in bits and pieces. When I was making this, I felt that Martinus was close to me. "It’s strange", Sinikka said. "You have never done this before and still you are able to do it perfectly! Sign your name down in the corner so that no one can copy it!" "We are all artists", she said. She’s an angel.

Often there is a bell that tells me that it is time to enter "my" church. The first time I heard it was when my sister in law got volvulus. I closed my eyes and she became visible to me, and I sent her prana energies with the power of my thought.

The next time I heard the bell was when I was in Gothenburg in a class in homeopathy. Sunday morning the bell rang and I looked into the field: A star is falling and moves in around the Soviet Union. That weekend the Soviet foreign minister Kosygin was in the USA and shortly after the Berlin wall came down.

I have started to call this dark field the Internet of the soul. I suppose we all have this field in us, which we can use when we reach a higher spiritual dimension.

The soul is in a way Martinus cosmic philosophy of life in a nutshell. No one explains Jesus’ personality better than Martinus. Jesus represented a cosmic universal love, the love that is described in Corinth 13. Martinus built his philosophy on the colours of the rainbow. The American astrologist Linda Goodman says that we have the rainbow deep in our souls. I have seen the rainbow go fleetingly through my temple.

The next time I saw the rainbow was 13 August 2001. It was a Sunday morning, and finally the sun was coming through the clouds. It was a rainy summer. When I half closed my eyes and saw through the leaves, I could suddenly see glittering golden rays from the sun with a rainbow on the top edge, and white discs moving like planets. These are symbols of earlier religious stages: The nature worship of the natives, Islam, Hinduism, Judaism, Catholicism, Protestantism and other substitute religions, which Martinus calls them. The red planet is the symbol of the true human world we are moving towards. At the moment we are only sphinxes with both animal and human heads.

This was a solar impulse on the western sky. Martinus had the same experience, and he describes it as God’s principle of creation in the Book of Life no. 11. If you hold a golden ribbon to the sun, it will glitter in all kinds of colours. The summer of 2000 was also rainy. I think this solar impulse of spiritual energies is led into the rain and the earth goes through a cleansing process. Now I see a lot of golden energies in my temple and they take the shape of a golden lion. The golden lion is sitting on planet earth. Will there soon be a divine take over of power, a change of mentality?

19 November 1999, a Sunday night, I looked into my temple, and saw something strange. A red disc and within it a smaller blue disc moving inside my temple, from the top left corner down towards the right edge. I thought this must be the new inner sun that was going to occur around New Years Eve 1999. At first it is white, then red, and finally it will be like a blue star. I saw that blue star clearly in my field in December 2002. The new inner sun brings disasters and creates love among people and forebodes the arrival of a light (the comet of Christ). The new sun is called the sun of justice and is related to the solar impulse on 13 August 2001. We can see the sun of justice in the top left corner of the new solar impulse.

The next time I saw the rainbow was when I was sitting on the steps of my house, enjoying the late summer sun in 2001, when I for a short moment looked at the sun. Afterwards I closed my eyes and looked into the field. Then the sun exploded in all kinds of colours. I opened my eyes and took a break before I looked into the field again. Guess what I saw in the field? A white figure of Christ, the same figure that had been seen by Martinus. Then I thought: When I was ten years old, you, Jesus, wanted to talk to me, but I couldn’t see you and talk to you. There are many things in my life that have kept you away from me. When all our needs have been met we will find rest in the all-surrounding love.

Today we watch big music contests and listen to music which many times are not music at all. Music is not supposed to be knowledge without harmonies that give spiritual power. Eivind Solås have put this nicely in his book about Grieg, Ensom vandrer (Lonely Wanderer); "To Schumann music was much more than beautiful harmonies. It could shed light on the mysteries of life. Music was man’s first companion."

There has never been a physical "big bang" without a spiritual solar explosion containing the colours of the rainbow, which is the master plan of the spiritual development of man. This is the most important. Today’s astronomers do not understand this, but the 16c astronomer John Kepler did. The book The Star and the Thought is built on Max Caspar’s German edition of Kepler’s writings, Mysterium Cosmographicum. The eternal silence in endless space frightened Pascal, and caused anxiety among the other astronomers.

God, maternal energy (a cosmic harmony) created the distances between the planets with the vibration of the tones. There are thirds, quarts and quints between them and they form a heavenly harmony, which Kepler calls Die Weltharmonices. Paul Brunton has written the book The Path into Yourself: The Powers that Lead the Universe. In his book he says that these powers watch man and keep an eye on the fares of the world, and will speak to this century in notes much more powerful than my voice, and prove their existence by events far more surprising than the publication of a book. When I listen to music, metaphysical energies come out of my hands. According to the writer Jarl Hemmer, we can carry the divine energy in our hands’ cupa. These higher energies are pink and emit photons, which I have seen with my own eyes. With these photons we construct the golden circle on earth. This is described in Asgeir Lorentzen’s book. I saw these photons with my own eyes when I met a British healer. Our spiritual energies met and a spirit stood beside me and I experienced the words of Christ: Where two or three come together in my spirit, I am among them.

This pink energy also comes into our blood together with little black dots, which can be seen by the means of a Somatoscope (a microscope), which enlarges them 30 000 times. These movable black dots cannot be killed. That is because they are spiritual atoms. In my field I often see these dots cut themselves lose by means of friction and they sail away with pink sails (romantic). We have a remainder from the life of plants (endobiont), which maintains the viscosity of the blood. We disturb its environment and it begins to develop a dysbios. This has been described by Enderlein and has 16 stages. In the fourth stage I can see the pink colour and in the 16. I can see the blue.

In the book The Roots of Coincidence by Arthur Koesler I have read that man’s natural soul is not larger in size than a single point, and that in this point the complete pattern and character of the heavens are potentially engraved, as if it was a hundred times larger. This ability of the human soul seems to work as a cosmic resonator. To Kepler and Pico this had both a mystical and causal aspect. It confirmed the soul’s connection to anima mundi, the soul of the world, but at the same time it was under strict geometrical laws. Potential means latent and that it can develop. Leibniz developed the term "nomad", which he used for nature’s real spiritual atoms or entities, each and one of them mirrors the universe in miniature. They are in a pre-established harmony. The black dots with pink sails prove the existence of my open channel to the divine.

At the bottom to the left we see the original picture of the soul, a grey-white bowl that I saw in the autumn of 1977, when I experienced a cosmic glimpse. I had given my eldest son zone therapy and felt a power in my hands and a great harmony. I went to bed and felt that I was close to the God of my childhood. I am unable to describe what I felt. When I looked up I saw a vibrating greyish bowl. The same bowl that Kepler saw, and with the same colours. Like Kepler I thought of catching it, but then it disappeared. That night I slept like a child. Gloria Streimer writes in her book Change from Within that we must return to the child in our soul. Cosmic glimpses are symbolised by a golden lightning on the top of the bowl, with the colours of the rainbow inside. I have asked permission to use the picture of this in Ingolf Jensen’s book Farvenes Metafysikk.

The original image of the soul is surrounded by the white maternal energy, the power of creation, which has all the colours inside. The black edge and the lighter colours make the

principle of contrast. It has no time or space. The maternal energy creates consciousness in all stages of development. In the life of plants; instinct, in animal life; kill to survive, sentiments; sorrow and happiness, hate and reconciliation, intellect; weight and measure and thus we get a balance between intelligence and emotion, which is the same as intuition, the immediate understanding of everything. I have a thought in my temple and it comes back like an echo from God. Once when I was treating a patient, I experienced a wonderful energy (the patient could feel it too) and a voice in me (the voice of God) told me that it was the maternal energy. I have never experienced anything like it. It gave the patient a new experience in his personal development. Contrasts in life are often experienced as heat (the colour of red) or as cold (the colour of blue). This I can feel in my fingers when I heal. Hot brings on fever and takes away cinders and cold means near death experiences.

Two windows symbolise that this is a temple with metaphysical colours and energies. I saw a lot of skulls during the war in Yugoslavia. Lately I have seen a lot of fire and water (erupting volcanoes, forest fires) and floods. A golden cross has fleetingly gone through my temple and symbolises horizontally: soil, water, air and fire and vertically: the energy of the resurrection, which I have seen in a dream. I often see golden spirals when I wake up in the morning, and they symbolise contact with eternity, the sparks of the dark eternities, which have been described by the Finnish poet Jarl Hemmer.

What else influences the soul? Astrology! Astrology is not predictions. We are under the influence of the signs of the stars, but we have our own free will. The map of the stars: The influence of the stars is limited to the planets’ harmonic aspects, which are the harmonic angles they form with the centre of the earth (the angles that are shown in the geometric harmonic theories of the circle). These harmonic aspects have an influence on earth and the human mind in the shape of cosmic music: exhilarating, inciting, intensifying the inherent powers of the soul, or moderating and lulling. In this way they play a direct part in the destiny of man, but not as ruling forces in thought and action.

The top golden pillars symbolise the organ pipes and the keys on the piano. The primitive force that created us has united the spirit and the senses in order to make it possible for us to reach the being of the things we see with our senses, so that we can know the causes of their being. Everything has a purpose. We shall not shine!

The green g clef symbolises the "spiritual treasures", which are coming to us and cannot be measured in the weight of gold. This is beautifully described in Edit Sødergran’s poem "Den stora trædgården" ("The Big Garden").

I would like to finish my documentary with a poem by Jarl Hemmer. "Det enda" ("The Only"). He was the Finnish friend of Sigrid Undset. She converted to Catholicism, while Jarl Hemmer was before his time and sensed the cosmic energies. Jarl Hemmer and I belong to the same family, the Frijs family in Karleby, Finland. Our family comes originally from Leeward in the Netherlands.

Maybe I am able to reach someone who is frozen.

I had planned to be a singer, not a pianist or artist, but I found the primitive force of life, the maternal energy, the muse of the world, the source of inspiration to all creation. The untouched purity of the spirit, innocence and honesty must be the highest aims man can hope to achieve.

I had a task; I think I have found it!