bok-info om intro-bøkene til Martinus kosmologi som
Ole Sylvester Larsen har laget på norsk

OLE
            S.LARSEN's introduksjonsbøker om Martinus
            Kosmologi på norsk
 her over der Ole viser fram en av sine intro-bøker, "meg og Kosmos", så INNFØRINGSBOKEN hans  og t.h LYKKEN OG LIDELSEN..  Ved å klikke på dem så åpnes ny fane med bøkene i pdf format som kan skrives ut. Mer info lenger ned på siden her.                            
Større bilde av boken  t.h. over finnes nederst på siden her
Artikkel ole skrev i tidsskriftet DEN NYE VERDENS-IMPULS:
side 1  og side 2

************
link til lyd-intervju fra feb.2016 som Ole Sylvester tok initiativ til - av den nå avdøde åndsforsker John Bruland -som var en av de få i Norge som fikk et møte med Martinus på 70-tallet.

John holdt noen Martinus-foredrag - bl a dette.
Bruland har også oversatt disse bøkene i teosofi


 
hovedverket til Martinus kan virke tungt å gå igang med
for mange, men flere intro-bøker finnes altså - og på norsk finnes da
bl a disse som Ole Sylvester Larsen har laget

her et av de mest omfattende symboler som Martinus har laget - nr 76- link

Martinus som 30år da han i mars 1921 opplevde den kosmiske innvielse,
altså for ca hundre år siden!