MARTINUS  KOSMOLOGI   I   PRAKSIS

- det indre arbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dette er en speil-side for programmet fra HER

2016 foredrag/Martinus-treff:

Alle foredrag starter kl 13 om ikke annet er angitt.

 

Den 6. februar: Foredragsholder; Morten Wethe:
 

 

Tema: Presentasjon av Ny MartinusGuiden hjemmeside i Danmark, Norge og Sverige (Skandinavisk MartinusGuiden)

 

Nå helt nylig så har Norge også kommet med i denne Skandinaviske Martinusguiden, som allerede har blitt driftet så aktivt og fint i både Danmark og Sverige allerede i en årrekke, men hvordan skal denne siden egentlig driftes her i Norge..? Og hva kan den ha av betydning når det gjelder Martinus-aktivitetene våre her samt for samarbeidet vårt iøvrig i mellom våre nærmeste Skandinaviske land..? Et annet spørsmål: Hvordan kan vi best koordinere våre nå bestående 4 norske nettsteder? Dette og mange andre spørsmål ønsker vår norske kontaktperson, Morten Wethe, å belyse under dette foredraget sitt.


 

Sted: Hos Birthe på Holmlia i Oslo.
Nordåssløyfa 4, 1251 Oslo. T.988 28 168
 


 

Den 5. mars - 16: Foredragsholder; Trygve Slatleim:
 

Tema: Fri energi


Hva taler for at det finnes noe sånt ?

Hva vil en slik teknologi bety for menneskeheten på jorden ?

Hva med Martinus kosmologien og fri energi ?

 

Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,  tlf.412 52 144

Lydopptak fra møtet i 4 deler. For å høre eller laste ned, klikk på en av delene.

DEL1  DEL2  DEL3  DEL4    Trykk her for powerpoint.


 


 


 

 

 

Stacks Image 18831Den 2. april 2016: Foredragsholder; Ingemar Fridell:


 

Ett jordiskt paradis – omöjlig dröm eller realistiska framtidsutsikter?
 


Är vi på väg mot en alltmer kaotisk och konfliktfylld framtid eller finns det fortfarande hopp om en fredlig värld som ger lycka åt varenda människa på jorden? Martinus beskriver en helt ny form av samhälle som kan överbrygga alla partipolitiska motsättningar och förena mänskligheten i en anda av fred, rättvisa och allkärlek.


Sted: Hos Ingebjørg Hammersland på Nordstrand i Oslo kl 13  - kom minst/helst en halvtime før!

Munkerudveien21A 1163 Oslo - tlf 992 40 445
 
 


 


 


Den 7. mai: Foredragsholder; Søren Olsen:
 

 

Tema: 'At forstå sig selv og tiden vi lever i' 
 

Martinus åndsvidenskab udelukker tilfældighed i menneskets udvikling – ja i al udvikling. Mennesket er undervejs mod en meget dybere forståelse af sig selv. Denne dybere forståelse åbner for at tolke tiden vi lever i og se hvad fremtiden naturnødvendigt vil bringe. Dyret i mennesket regerer verden. Den nære fremtid bliver ikke let. Den er en nødvendig overgang til samfund funderet i demokrati og meget mere menneskelighed.

Sted; Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476


 


 


 

Den 4. juni- 2016: Foredragsholder; Lars Östnäs:


Tema: Polforvandlingen
 

Den pågående polförvandlingen
Det senaste århundradets förändring av könsrollerna är dramatisk, som bland annat synliggörs av kvinnans aktiva deltagande på allt flera fronter i samhället. Men den beskriver också en djupare betoning av det individuellt mänskliga bortom könsstereotyperna. 

 

Sted: Hos Birthe Overgaard,  Nordåssløyfa 4, Holmlia, 1251 Oslo

 

 

2015:

Alle foredrag starter kl 13 om ikke annet er angitt.

Lørdag den 7. februar:
'Den frie vilje',  Rune Øverby & Fredrik Rasten

tid/sted: Lørdag den 7. februar kl.13.00 hos Birthe Overgaard Nordåssløyfa 4, Holmlia,
1251 Oslo.  Om mulig gi beskjed om du kommer på forhånd.
 (sms/evt.ring 92 89 19 90)

'Den såkalte frie vilje' har opptatt filosofene til alle tider.  Dette innlegg blir noen praktiske/delvis Martinus-relaterte tanker rundet dette- men mest i samtale/spørsmåls-form med filosofi-student Fredrik Rasten.'
Les evt.dette om temaet.

"Vi lever i et panorama, hvor vi kan udfolde fri villie, for såvidt vi ikke ved fejlmanifestationer skaber en skæbne, hvis virkninger for en tid spærrer vor egen fri villie. Skæbneloven betinger netop, at vi kun kan få fri villie i samme grad, som vi med denne vor egen fri villie, ikke spærrer andre væseners normale brug af deres fri villie. (LB, 2275)" mer

 

Lørdag den 7. mars: Tema:

 'Sammenlignbare teorier i mellom Martinus kosmologien og Hilma af Klint (som også var et medialt vesen) sine kunstverker. Vi belyser Hilma af Klint sine bilder med 'de kosmologiske brillene på.'  Foredragsholdere: Helen Claesson og Heidi W.Wallum

 

Stacks Image 18831Lørdag den 4. april:
Foredragsholder: Ingemar Fridell

'Fra flokkbevissthet til individuell suverenitet',


Kampen för tillvaron tvingar många djur samman i flock. Flockmedvetandet lever kvar i samhället och för att inte bli utstött känner många människor sig tvungna att anpassa sig till förväntningar och krav. Men genom de svårigheter vi möter i livet utvecklar vi gradvis en inre styrka som gör oss till frigjorda, självständigt tänkande individer. Målet med denna växande individualitet är att vi ska älska våra medväsen och bli ett med Gud.

 

   

Lørdag den 2. mai:
Foredragsholder: Lars Østnäs

Mennesket og jorden' på vei mot den kosmiske innvielsen:


 Vi lever i dag i en tid som preges av alle de kjennetegn, som utgjør intet mindre enn jordmenneskehetens store vendepunkt i spiralkretsløpet. Man kan lett drukne i alle de mørke detaljer som presenteres av media, og lett glemme eller overse de tegn som peker frem mot en lysere og mer fredelig verden.
I dag skal vi snakke om alle de positive tegn i tiden, som også finnes i den samfunnsmessige utviklingen fra privatinteressens dominans, frem til fellesskapsinteressens seier i den fremtidige verdensstaten. 
 Martinus skrev: ”Det er blitt min oppgave, gjennom mine kosmiske analyser og symboler, å redegjøre for universets evige lover på en slik måte, at de jordiske mennesker som er modne for dette - og disse blir i fremtiden flere og flere – gjennom dette kan se verdenssituasjonen i evighetens perspektiv, og samtidig i et så aktuelt perspektiv, at de forstår hva som for øyeblikket er det vesentligste å gjøre, samt at hvert menneske har en oppgave og en misjon når det gjelder det å skape fred på jorden”. Kosmos nr. 2, 1984.

 


 

Lørdag den 6.juni: 'Tao i flyt'.
Foredragsholder: Greta Bylund

Sted: Hos Toril G. på Mysen

Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476
Jeg har skrevet det som skal bli ei populærvitenskapelig bok med tittel: «Tao i  FLYT». Manus er en enkel utforskning av hvordan sentrale deler av tenkningen til de gamle mystikere i Østen, representert ved taoismen, og hos Martinus, vår moderne mystiker, blir bekreftet av den moderne fysikken. I tillegg til teorier og analyser, deler jeg i manus fra egne og andres erfaringer for å skape kontakt med det jordiske, våre egne liv og tilhørende utfordringer.
I foredraget vil jeg gjerne dele fra det jeg har skrevet. Framlegget vil også handle om hvordan selve skrivinga – og vårt behov for å skape – er en del av vår kosmiske utviklingsprosess. I tillegg ønsker jeg å fortelle fra selve skriveprosessen, - hva jeg lærte og den støtten jeg merket jeg fikk under arbeidet.

 

 

 

HØSTENS FOREDRAG 2015:

Oslo den 16.september kl 18:30;

Greta Synnøve Bylund, pedagog og gestaltterapeut, har i 25 år vært engasjert I kosmologi og selvutvikling.

«ET UNIVERS SOM UNDERVISER OG VEILEDER OSS»

Greta S. Bylund foreleser i Oslo den 16.september kl 18:30.

Adresse: Unity Center, Møllergata 23, 6. etg.

 


 


Lørdag den 5. september: 'Den glade veganer'.

Foredragsholder: Steffen Martinsen.
Sted: Hos Steffen og Tatjana på Espa
.

adr. Nilsbergsveien 253, 2338 Espa.


Dette foredraget vil bygge videre på fjorårets foredrag, men jeg ønsker å gå dypere i den spirituelle kontakten og konsekvensene av vårt levesett i forhold til vår fysiske og psykiske helse. Foredraget vil også ta for seg et begrep jeg har kalt "Psykisk interiør for suksess" - "Nordmenns favorittrett er ikke grandiosa men kameler" I tillegg går jeg innom noen betraktninger rundt råkost, juicing og smoothie som fullverdige næringskilder. Den glade veganer er den som har tatt et personlig valg og er bevisst sitt bidrag til verden!

 

 

Lørdag den 3. oktober: 'Om det å arbeide frivillig på Klint'.

Foredragsholder: Morten Wethe.

Sted: Hos Birthe på Holmlia i Oslo.
Nordåssløyfa 4, 1251 Oslo. T.988 28 168


"Jeg skal være frivillig arbeider på Klint i midten av juni. Når jeg skriver dette, har jeg jo ikke vært på Klint enda, og vet ikke helt hva det innebærer. Men jeg gleder meg til å prøve ut Martinus' prinsipper om en gavekultur. Jeg vil fortelle om hvordan jeg følte meg mottatt og integrert, hvordan jeg følte min gave ble tatt imot, og om arbeidet føltes meningsfylt. Og om det er tid, kan jeg tenke meg å bruke tiden til å fortelle om hvordan / i hvilken grad det lot seg gjøre:    - å gjøre arbeidet til en givende lek, -involvere meg skikkelig i oppgavene, -ta evnene mine i bruk, - ta på meg utfordringer og bygge videre på mine forutsetninger, -være inspirerende og gledesspredende, evne både å lede (meg selv) og å la andre slippe til med sine løsninger, få til et samarbeid som var givende for alle, - snu problemer til givende utfordringer og bruke min kreativitet...."

 

Vårt siste treff innenfor år 2015:

 

Lørdag den 5. desember. MAKROKOSMISKE SAMTALER OG INSPIRASJONER.

Foredragsholder: Rune Øverby.
Sted: Hos Toril G. på Mysen,
Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

Klikk her for å høre eller laste ned lydopptak av foredraget.   Klikk her for powerpoint.

 

'Vi kan møte et menneske som inspirer oss veldig og som løfter tanker/bevisstheten med dyp glede. Slik er det også med våre 'større medvesener' - altså for vår 'moder jord'  jf. Martinus. Altså - når makro-individet vi lever inne i - enten det er jorden/planetene eller solsystemene - utveksler tanker med SINE medvesener -  så påvirkes vi i høy grad - på "godt og ondt" !

F.eks. skriver Martinus i LB3 stk.667 om hvordan fortidens kosmiske katastrofer hadde sin dypeste årsak i planetære konflikter -  altså 'krangel' på et makrokosmisk nivå. (utfyllende info fra andre kilder) Når vi selv har sinne-utbrudd så skapes tilsvarende kaos på myriader av elektroner/les-'planeter i vårt mikrokosmos'. Dette skaper sykdommer som korte eller langsiktige virkninger - avh. av hvor ofte de gjentas og hvordan de er "energiblandet" med grunnenergiene ellers.
Men klodene kan også ha
oppbyggende og gjensidig inspirerende tankeutvekslinger, og det er slike som nå ligger bak hele den nye verdens-impuls' overstråling av vår klode i denne tiden vi nå lever i, og som vil løfte hele sivilisasjonen de kommende århundrer/årtusener jf. Martinus og andre visdomskiler.' En veldig forklarende artikkel har Martinus ellers skrevet om dette med tittelen 'De kosmiske kræfter bag verdens-genløsningen'

 

 

 


 
Lørdag den 7. november:

Foredragsholder: Heidi Welander Wallum.
Sted: Hos Trygve og Martine på Råholt,
 tlf.412 52 144

'Karma - et følsomt tema', foredragsholder: Heidi Welander Wallum
Begrepet karma har i følge Martinus ingenting med 'synd og straff' å gjøre, men det handler istedenfor om loven for årsak og virkning. At vi selv skal være årsak til den smerte og den lidelse som vi møter i livet, innebærer jo heldigvis at vi har muligheten til å gjøre noe med den saken. I dette foredraget så vil jeg også komme inn på hvordan vi best kan møte mennesker som er under vanskelige livs- og skjebneforhold, og vi kommer også etter foredraget til og i mindre grupper drøfte om hvordan vi best kan hjelpe mennesker (inkl. oss selv) istedenfor å dømme dem (oss). Selv om alt i følge Martinus sies å skulle være 'vår egen skyld' og kanskje nettopp derfor så er det jo særs viktig å møte hverandre med kjærlighet og forståelse.

 
 

 

 

Lørdag den 5. desember. MAKROKOSMISKE SAMTALER OG INSPIRASJONER.

Foredragsholder: Rune Øverby.
Sted: Hos Toril G. på Mysen,
Heggeliveien 15 A, Mysen, mob: tlf 482 06 476

 

'Vi kan møte et menneske som inspirer oss veldig og som løfter tanker/bevisstheten med dyp glede. Slik er det også med våre 'større medvesener' - altså for vår 'moder jord'  jf. Martinus. Altså - når makro-individet vi lever inne i - enten det er jorden/planetene eller solsystemene - utveksler tanker med SINE medvesener -  så påvirkes vi i høy grad - på "godt og ondt" !

F.eks. skriver Martinus i LB3 stk.667 om hvordan fortidens kosmiske katastrofer hadde sin dypeste årsak i planetære konflikter -  altså 'krangel' på et makrokosmisk nivå. (utfyllende info fra andre kilder) Når vi selv har sinne-utbrudd så skapes tilsvarende kaos på myriader av elektroner/les-'planeter i vårt mikrokosmos'. Dette skaper sykdommer som korte eller langsiktige virkninger - avh. av hvor ofte de gjentas og hvordan de er "energiblandet" med grunnenergiene ellers.
Men klodene kan også ha
oppbyggende og gjensidig inspirerende tankeutvekslinger, og det er slike som nå ligger bak hele den nye verdens-impuls' overstråling av kloden i denne tiden vi nå lever i, og som vil løfte hele sivilisasjonen de kommende århundrer/årtusener jf. Martinus og andre visdomskiler.' En veldig forklarende artikkel har Martinus ellers skrevet om dette med tittelen 'De kosmiske kræfter bag verdens-genløsningen'

 

 

 

Et typisk dagsprogram har vært:

12.30. Ankomst
13.00. Dagens foredrag starter.
14.00. Vi spiser lunsj og hygger oss sammen.
15.30. Vi samtaler om dagens tema.
16.30. Pause
17.00 Evnt. underholdning.
Ca. kl. 17.30 - Eventuelle framførelser av de besøkenes div. 'kunstarter' :-) Vi øver oss altså her på å underholde hverandre med de talentkjerner som vi hver især er i ferd med å bygge opp og utvikle.
 

Eksempler: Teater, sang, dans, musikk, diktopplesninger osv. På denne tiden så snakker vi også ofte om tema-ønsker for kommende K-treff, formidling av fellesbeskjeder o.l. Har det f.eks skjedd noe nytt innenfor kosmologimiljøet i den senere tiden m.m.

Vårt nye navn i fra 2015 var 'Sirkulerende kosmologisk forum', og arrangementene nå i 2016 ble nylig omdøpt til 'Martinustreff' og vil fortsette på varierende steder i private hjem - minst fram til sommeren 2016.

                     

*   *   *

Vi som sto for temagruppa på Korum Vestre var: Rune Øverby, Heidi Welander Wallum, Helen Claesson og Michel Ninauve. Vårt nye navn i fra 2015 var 'Sirkulerende kosmologisk forum', og arrangementene nå i 2016 ble nylig omdøpt til 'Martinustreff' og vil fortsette på varierende steder i private hjem - minst fram til sommeren 2016 på varierende steder i private hjem. For flere opplysninger om hvor foredragene holdes, så følg med på våre nettsider eller kontakt Heidi via e-mail: - eller på mobil: 92 89 19 90 eller fasttelefon: 22 21 04 87

Ved behov kontakt oss:

Heidi Welander Wallum: mob; +47- 928 91 990, email: heidiww27@gmail.com

Rune Øverby: mob; +47- 997 07 881, email: runeespa@gmail.com

evt. Helen Claesson: mob: +46- 703 713 277, email: sunlumo@hotmail.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Martinus i tiden da han gjennomgikk sin 'kosmiske fødsel/innvielse' i 1921 - 30 år gammel -

                                som satte ham  i stand til å skape disse åndsvitenskapelige analyser på det overfysiske felt.