utdrag 1

 

 

forfatteren

utdrag 2

tilbake til utgangssiden         

S 11

Taoismen, et kinesisk flere tusen år gammelt religiøst-filosofisk system, bruker et

bilde av ei elv som symbol på livskrefter; ”Livets Flod”.

”Liv” er noe som er ”i flyt”, sånn som vannet i ei elv som renner gjennom terrenget.

Du kan ikke gå ut i den samme floden to ganger,” er et visdomsord som ofte blir sitert.

Når vi går ut i floden igjen, er det ikke det samme elvevannet vi møter. Det rennende

vannet er et bilde på en kontinuerlig endringsprosess, og vi mennesker utvikler oss

også hele tida gjennom det vi sanser og opplever. Det er derfor heller ikke samme

menneske som igjen går ut i floden.

 

Som løv skal vi danse med strømmen!” - ”Flyt med!” Dette er andre visdomsord

eller bilder fra taoismen; knyttet til ”Livets Flod”:

Bildene fortolkes som en oppfordring om å gi seg hen til livskreftene. De minner oss

om at vi kan ha tillit til den flommende ledelsen i ”floden”, fordi den er uttrykk for en

universell, klok og kjærlig lovmessighet. Kreftene er gode; de fører oss på sikt

framover mot noe lysere og bedre. De livgivende vannmassene vil nemlig hele tida

føre oss mot økt bevissthet; mot å realisere vårt potensial.

Livets Flod symboliserer krefter som leder og styrer vår utvikling. Det er krefter

som er usynlige for oss og ikke mulige å måle eller veie, men de oppleves ved sin

effekt. De tilhører slik den mystiske delen av tilværelsen.

 

S 13

Vi er utrustet med et naturlig potensial for å selv komme oss gjennom våre

psykologiske utfordringer og komme i balanse. Mennesket har evne til selv å heles.

Selv om vi ikke vet om vår evne, er den der likefullt, og det vi trenger for å utnytte den

best mulig og kunne ”flyte med”, er å komme på sporet av den.

 

S 20

”Du behøver ikke anstrenge deg på vegen mot opplysning.

Du behøver ikke anstrenge deg det minste, bli bare sittende og lytte.

Du behøver ikke engang å lytte, vent. Du behøver ikke en gang å vente,

vær bare stille, stille i ditt eget selskap, og universet vil bre seg ut for

deg. Det har intet valg. Det vil buldre ekstatisk for dine føtter.”

Franz Kafka (1883-1924)

 

S19-21

Vi mennesker er plaget av både ytre og indre stress. Det ytre stresset er tempoet i

arbeidslivet og alle krav og forventninger som møter oss, f eks gjennom media. Det

indre stresset er blant annet vårt ærgjerrige behov for å ”henge med” og hevde oss i

fellesskapet. Det er våre psykiske ubalanser, vår grubling og våre bekymringer.

Tankene kverner hos oss, og vi mister kontakt med her-og-nå. Derved blir vi fremmede

for oss selv. Denne fremmedgjøringen er noe vi selv skaper – og vi vet knapt om det.

Dersom vi oppsøker nået, har vi imidlertid sjansen til å bli kjent med oss selv igjen!

 

Noe stress fungerer positivt. En kjent norsk fortballtrener refererte stadig til

”flytsonen”, der vi kan motiveres og presterer maksimalt. Legg merke til det språklige

sammenfallet her med vår taoistiske metafor om å flyte med! Det er når kravene legges

for høyt, at stresset fungerer negativt. Mange trenger å minske stressbelastningene ved

å sette grenser; avgrense krav og forventninger både fra seg selv og fra andre. Dette er

en viktig start på selvhjelpsprosessen. Dersom vi har for mye stress, vil vi ikke lykkes

med å komme i kontakt med oss selv. Å sette grenser er å verne om seg selv. Det er

selvkjærlighet ut fra erkjennelsen: ”Jeg vil ikke fortsette å ha det slik. Jeg fortjener noe

bedre.”

 

Det er nødvendig å skjerme seg fra larmen, ved å sette av litt tid og oppsøke

stillheten. Stillhet er et rom inne i oss selv. Vi bør gi oss selv den gaven det er å bli

kjent med dette rommet.

Det er i stillheten det hele skjer. I stillheten får du kontakt med øyeblikket.

 

S27

Egenutvikling er betinget av et meta-perspektiv, ved at vi studerer oss selv utenfra.

Meta- er en gammel gresk forstavelse som kan bety noe over eller utenfor; en

abstraksjon. Vi forstår at metablikket er et blikk på oss selv der vi observerer vår egen

adferd, våre tanker og følelser. Dette blikket er noe vi utvikler i den psykiske

evolusjonen og som gjør oss i stand til å vurdere oss selv.

 

tilbake til utgangssiden